Menu Color:
Main Color:

Byggeregler og veiledninger

God og oppdatert informasjon finner dere på sidene til Direktoratet for byggkvalitet. Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av Plan og - bygningslovens virkeområde. Klikk her for å se på lenken: http://dibk.no/ 


Farlig avfall


Trenger dere informasjon om hvordan farlig avfall skal håndteres kan dere klikke på lenkene nedenfor. Disse lenkene er til foldere som orienterer om

Folder: Hvordan sortere/håndtere farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter

Folder: Hvordan kartlegge farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg

Folder: Hvordan deklarere farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anleg


Skjema/ blanketter:


Her er lenken til blanketter for byggesaker

På denne siden under Vedlegg til søknaden finner dere

  • Sluttrapport med avfallsplan:
  •          o for nybygg (Blankettnr 5178)
  •          o for rehabilitering og riving (Blankettnr 5179)


Assistanse:


Leknes Containerservice AS tilbyr hjelp til våre kunder med

  • utfylling av skjema
  • dokumentasjon/ oversikt på levert avfall
  • løpende informasjon om nyheter og endringer på e-post
  • avfallshåndtering tilpasset byggeprosjektet
  • søknad om plassering av container på offentlig grunn